Så Fixar Företagare Pensionen i 6 enkla steg

Den här artikeln publicerades först på företagande.se den 20170118 

Sverige är många sätt en fantastisk plats att driva företag på. Vi har ett relativt stabilt politiskt klimat, välutbildad befolkning, god infrastruktur både i realekonomin med ett fungerande vägnät, stabila uppkopplingar i nästan hela landet men även ett finansiellt ekosystem med betalningsansvar och fungerade instanser för kostnadseffektiv indrivning av skulder om någon inte kan möta sina åtaganden. Det skapar förutsättningar för landets företagare att erbjuda sina tjänster och produkter och förhoppningsvis kunna bedriva en långsiktig hållbar affärsverksamhet som skapar arbetstillfällen för landets befolkning och på så vis bidrar till den gemensamma välfärden.

När det kommer till pensionen så är du som företagare din egen lyckas smed. Här är det inte krattat för det gemensamma och det finns på intet sätt någon slags fördel att driva företag i den bemärkelsen. Det kan inte nog understrykas att det inte bara är en möjlighet för dig som företagare utan även ett absolut nödvändigt ont att känna till att du behöver ta ansvar för din egen situation för att inte bli lämnat helt åt det urvattnade allmänna pensionssystemet som i bästa fall om du maximerar, och tar ut en lön uppemot 40 000 per månad, kan ge dig ca 18 000kr per månad, brutto. Före skatt.

Det är viktigt att förstå att trots att man skapar arbetstillfällen, betalar mycket skatt, både privat, genom bolaget, genom moms på varor och tjänster och genom sociala avgifter för anställda så är den allmänna pensionen begränsad och har man tjänat mindre under delar av karriären så kan man förvänta sig mindre än de 18 000 som nämns ovan.

Så, jag har med utgångspunkten att man inte riktigt har tagit tag i detta än och samlat ihop lite tips på hur man kan tänka för att inte misslyckas med sin egen pension. Att inte misslyckas är en blygsam målsättning men nog så viktigt och ett bra första steg.

1. Spara varje månad.

Antingen i tjänstepension eller företagsägd kapitalförsäkring. Det finns för och nackdelar med båda men eftersom detta är enkla tips så vill jag understryka att det viktigaste är att du stoppar undan månadsvis, alltid oavsett. Vänta inte. Gör det bara.

Om du har förmånen och driva ett bolag med starka kassaflöden och där du med enkelhet kan lägga undan kapital så är det en god idé att kombinera ett mindre löpande sparande i tjänstepension med avsättningar i företagsägd kapitalförsäkring.

TÄNK PÅ ATT: 

  • För att pengarna i kapitalförsäkring ska vara tryggande vid evenentuell konkurs så måste en pensionutfästelse upprättas och depån eller försäkringen pantsätts till förmån till dig personlingen.
  • Kapitalförsäking är inget måste vid direktpension. En vanlig depå kan vara bättre ur total skattesynpunkt.

 

 

2. Hur mycket man kan eller behöver spara är såklart individuellt. Men ett vettigt riktmärke, eller startpunkt för tjänstepension är att anpassa storleken på sparandet för utbetalningarna från din pengapåse ska nå brytpunkten för statlig inkomstskatt. Dvs ca 38 500kr för 2017.

Anledningen till att jag tycker man kan sikta på det är att det är sällan dåligt även om det om man ”finräknar” kanske inte är helt optimerat. Möjligheten och effekten av att optimera är större om skattesatsen är högre än de ca 30% kommunalskatt som normalt utgår på pensionsutbetalningar idag oavsett vart du bor. Med det finns försäkringsmässigt viktigt skäl till att månadsspara, läs mer om det nedan i punkt 4.

3. Köp sjukförsäkring som ersätter din inkomst om du blir långvarigt sjuk tex. får cancer och tvingas sälja ditt livsverk. Försäkringen kan tecknas på olika nivåer. Välj nivå med utgångspunkt i din lön. Om du har högre lön, är det ofta mindre nytta med hög procentuell nivå (t ex 90%, ofta kallat ”max-sjuk”) och med lägre lön bör du välja ett bättre skydd. Här har du som företagare faktiskt möjlighet att välja förstärkt skydd i s.k. konsolideringssjukförsäkring som ger ca 108% av din inkomst.

4. Välj en premiebefrielseförsäkring som betalar ditt månadssparande vid långtidssjukdom. Försäkringsbolaget betalar då ditt pensionssparande (endast månadssparande) enligt punkt 1, antingen tills du blir frisk eller går i pension. Det är viktigt att understryka att detta är ett väldigt viktigt moment som inte ska snålas in på. Kostnaden är ca 2-3% av pensionspremien och är ett viktigt skäl till att göra månadsvisa inbetalningar till din pension. En liten varningsflagga om du väljer kapitalförsäkring så är det ofta svårare att köpa premiebefrielse då få bolag erbjuder sådan annat än till tjänstepension. Fuska inte, ohälsa kan drabba alla oavsett om du är driftig eller har en bra affärsidé.

5. Teckna sjukvårdsförsäkring, förslagsvis utan remisskrav och med självrisk. Med en sådan får framförallt snabb tillgång till privat vård och i många fall e-vård utan att be

 

höva vänta på vårdköer etc. Många företagare gör misstaget att blanda ihop sjukvårdsförsäkring med sjukförsäkring. Gör inte det. De har sällan överlappande försäkringsmoment och kan på inget sätt ersätta varandra. Du bör välja båda och om du måste välja bort något på grund av ekonomiska skäl så skippa vårdförsäkringen, vi har bra vård i Sverige som kostar väldigt lite. Någon bra sjukförsäkringsskydd för företagare har vi däremot inte.

6. Teckna en livförsäkring om du har familj, där dina inkomster är viktiga för försörjningen eller om ni äger tillgångar med hög belåningsgrad såsom exempelvis gemensam bostad.

Om du gått igenom dessa steg så har du vidtagit de viktigaste åtgärderna för att din pension ska bli vettig och för att din ekonomiska situation inte ska slås i spillror pga av utomstående faktorer såsom. Svårare än så behöver det inte vara.
Om du försökt teckna försäkring via t ex banken och blivit nekad pga hälsoskäl. Vänd dig till en fristående aktör som kan erbjuda flera olika bolags produkter. Försäkringsbolag har olika teckningsregler och ofta krävs inte mer än att du är ”full arbetsför” vid teckningstidpunkten för att kunna teckna en försäkring.

Hur har du löst det för dig själv? Tycker du att jag missat något väsentligt? Håller du kanske inte med mig? Tveka inte att dela dina tankar här på sajten eller skicka ett mejl till mig så kan jag lyfta dina frågor i en kommande artikel.