Centrum Pension – Värdeskapande rådgivning

Centrum Pension är en specialiserad rådgivare nischat mot att hjälpa ägarledda bolag med sin finansiella planering.

Vi skapar värde för våra kunder genom framförallt at analysera situationen, risker i verksamheten, nuvarande skattestruktur, utdelningskapacitet, kapitalbehov och arrangerar en lämplig struktur för att bygga ekonomiska värden för bolagsägaren.

Vi är övertygade om att vårt sätt att arbeta är framtiden, att inte undanhålla de bästa lösningarna för kunderna utan verkligen ta ansvar för att kundens intresse tillvaratas och att vårt mervärde som rådgivare är just det. Att erbjuda råd och lösningar som är så bra att kunden inte har råd att vara utan.

Hos Centrum Pension kan man bland annat få hjälp med:
  • Förslag på förbättrade pensionsförmånerna för de anställda
  • Drift av företagets tjänstepensionsplan
  • Utvärdering av företagets nuvarande lösning
  • Säkerställa att dina anställda får fristående rådgivning och gör informerade val som av tradition är kopplat till pensionen såsom efterlevandeskydd.

Företag Läs mer

Tjänstepension

Direktpension

Privatpersoner Läs mer

ISK 

Privat Pension