ISK – Investeringssparkonto

Investeringssparkontot är en utmärkt placeringsform för många privatpersoner. Men det finns fallgropar både i placeringsutbud, vilka avdrag du får göra samt för vad som händer med ditt kapital om du avlider.

Hos Centrum Pension erbjuder vi ISK från många olika aktörer, frågan är vilken som passar dig?
Om du är intresserad av att prata investeringssparkonto, kontakta oss