Våra tillstånd

Centrum Pension och Försäkring Stockholm AB har tillstånd från Finansinspektionen att under tillsyn bedriva verksamhet såsom investeringsrådgivning om fondandelar, förmedling av fondandelar och försäkring i samtliga livförsäkringsklasser.

 

TILLSTÅND

  • 2014-09-30  Investeringsrådgivning om fondandelar, försäkringsförmedlare
  • 2014-09-30  Förmedling av fondandelar, försäkringsmäklare/förmedlare
  • 2014-09-30  Försäkring i samtliga livförsäkr.klasser (direkt) förs.förm.

Centrum Pension är även anknutet ombud till Nord Fondkommission 556832-1342 avseende värdepappersrådgivning.

Om du vill läsa mer på Finansinspektionens hemsida, klicka här