Våra tillstånd

Centrum Pension och Försäkring Stockholm AB har tillstånd från Finansinspektionen att under tillsyn bedriva verksamhet inom försäkringsförmedling

TILLSTÅND

 • Tillstånd

  • 2014-09-30 Ia) Livförsäkring (direkt)
   Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
   Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
   IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
   IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
   III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
   IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Centrum Pension och Försäkring Stockholm AB har varit tidigare varit verksamt som anknutet ombud till Nord Fondkommission. Med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla Nord Fondkommissions tillstånd, kan Centrum Pension inte tillhandahålla tjänster som investeringsrådgivning avseende finansiella instrument.

Om du vill läsa mer på Finansinspektionens hemsida, klicka här