Våra tillstånd

Centrum Pension och Försäkring Stockholm AB har tillstånd från Finansinspektionen att under tillsyn bedriva verksamhet inom försäkringsförmedling

TILLSTÅND

 • Tillstånd

  • 2014-09-30 Ia) Livförsäkring (direkt)
   Ia) Livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt)…
   Ib) Tilläggsförsäkring till livförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 IIa) Giftermålsförsäkring (direkt)
   IIa) Giftermålsförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 IIb) Födelseförsäkring (direkt)
   IIb) Födelseförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 III. Försäkr anknuten värdepappersfonder (direkt)
   III. Försäkring anknuten till värdepappersfonder (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]
  • 2014-09-30 IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt)
   IV. Lång olycksfall- och sjukförsäkring (direkt), [2 kap. 12 § försäkringsrörelselagen (2010:2043)]

Tillstånd för investeringsrådgivning utanför försäkring och portföljförvaltningstjänster

När den rådgivare du träffar på Centrum Pension erbjuder dig investeringsrådgivning enligt lag om värdepappersmarknaden sker det genom att rådgivaren är verksam hos Fondea AB som är ett anknutet ombud till värdepappersbolaget Alpcot AB. Det innebär att du hos Fondea AB kan få hjälp med rådgivning om värdepapper på ISK eller värdepappersdepå samt hantering av order. Du hittar mer information på Alpcot.se