Healthy Business

Friska Företag skapar bra resultat

Centrum Pension besökte den 19 oktober årets upplaga av den inspirationskonferensen Healthy Business där försäkringsbolaget Euro Accident är arrangör. Flera namnkunniga talare som Isabella Lövengrip, Johan Staël von Holstein, Petra Mede var på plats som gästtalare och kom med värdefulla tips inom ämnet hälsa för företag. Besökarna fick också blicka in i framtiden av uppstickaren, förförfattaren till boken ”Biohackers Handbook” som med en udda infallsvinkel tipsar om nya vägar med utgångspunkten ”kroppen är ett system som kan hackas”.

Vårförsäkring

Teknik och Hälsa

Inflationens effekt på pensionen och kapital är förrädisk eftersom den inte syns. Syftet med den här artikeln är att på ett enkelt sätta förklara och motivera till att tänka att man ska investera till pension istället för att spara. Vidare diskuterades teknikutvecklingen och de möjliga framsteg som det innebär och vilka utmaningar som syns i horisonten. Det är tyvärr så att trots att vi människor har det bättre och bättre så mår många tyvärr allt sämre. Mer stress, press och psykisk ohälsa är ett faktum för att förhålla sig i till.

Ur Centrum Pensions synvinkel vill vi gärna lyfta fram det faktum att hälsoarbete är någon vi tar på största allvar och ett område där vi som partner till våra kundföretag kan göra stor skillnad. Vi jobbar aktivt med förebyggande insatser dit anställda och företagaren kan vända sig. ”De tjänster vi erbjuder ska sällan vara längre än ett ”swipe” bort ger full tillgång till professionella, storskaliga resurser såsom psykologer, samtalsstöd” Säger Per Landahl, VD på Centrum Pension.

Förebyggande tjänster är underskattat

Förebyggande tjänster är en värdefull förmån för den anställde individen. Men också för företaget är det ett stort värde att det finns resurser redo från försäkringsbolaget att sätta in för att undvika psykisk ohälsa. Vidare konstaterar vi att sjukvårdsförsäkring och kontroll över rehabiliteringskedjan är väldigt underskattat i mindre bolag. Många tror att det är dyrt men faktum är att företag kan få hela kompletta paketet med både förebyggande åtgärder, sjukförsäkrings och sjukvårdsprogram för under strax under 400kr per månad och anställd*.

Ställs det i relation till vad det kostar att vara sjuk, skadad eller så ser man snabbt att pigga och friska anställda bör betraktas som en investering som kan väntas ge avkastning snarare än en kostnad för ett företag.

*Individ som är 32år och tjänar 40 000kr per månad och pensionspremie om 3000kr per månad.

Sjukvård Euro Accident Private Access 208kr
Premiebefrielse 3000kr kostar 71kr
Sjukförsäkring ITP Sjuk kostar 99kr

Du vet att du kan våra försäkringar som går att teckna online HÄR

Om du vill ha en offert på ett paket som är anpassat utifrån dina behov så kontakta oss här.