Diskretionär förvaltning för trädabolag – så kan du tänka

Portföljens utveckling – enkel att följa

Hur kan man hantera likviditet i ett trädabolag utan att riskera att vara för aktiv och därmed gå miste om de skattemässiga fördelar som gäller för bolag i träda? Ett alternativ är att placera kapitalet i ett diskretionärt mandat.

Ett trädabolag, eller ett vilande bolag, är ett aktiebolag som inte bedriver aktiv verksamhet eller genererar betydande inkomster. Syftet är att behålla bolagsstrukturen för framtida användning i stället för att avveckla bolaget. Som bolagsägare kan du sätta bolaget i träda för att ”parkera” kapital i väntan på framtida investeringar eller som en del i en skatteplanering.

Sätts ett bolag i träda är det dock viktigt att noggrant följa gällande regler och föreskrifter som gäller för vilande bolag, vilket bland annat innebär att bolaget inte får bedriva en aktiv verksamhet. Blir aktiviteten i bolaget för hög riskerar bolaget en omklassificering med högre skattesats som påföljd. Du som företagsägare bör arbeta med skattejurister eller rådgivare som är erfarna inom området för att säkerställa att trädabolaget följer alla regler och riktlinjer.

Ett skatterättsligt godkänt alternativ för vilande bolag är att placera kapitalet i en diskretionär förvaltning. I en diskretionär förvaltningstjänst är du som kund helt passiv, men får en aktiv förvaltning genom det diskretionära mandatet. En förvaltare tar hand om ditt kapital löpande, med fokus på balans mellan avkastning och risk i enlighet med vald modellportfölj. Det innebär att du kan vara trygg i att ditt trädabolag uppfyller alla krav, samtidigt som dina investeringar arbetar för dig.