”Nya 3:12 förslaget – Dubbel skattesmäll”

Nya 3:12 reglerna

Den 3 november presenterade 3:12-utredningen sitt förslag om ändrade skatteregler för fåmansföretag. Utredningen har haft i uppdrag att se över hela skattesystemet för ägare av fåmansföretag. Om förslaget bli verklighet så ser företagare fram emot ett betydligt högre beskattning på utdelning framöver. 

 

 

Utredningen föreslår bland annat följande förändringar:

  • Löneunderlagen beräknas i tre nivåer, 10, 25 och 50 % beroende på den totala lönesummans storlek. Detta gynnar bolag med stora lönesummor.
  • Löneuttagskraven för att få använda löneunderlag höjs.
  • Ägarkravet för att få använda löneunderlag tas bort, den så kallade fyraprocentspärren.
  • Förenklingsregeln ändras till att vara 1,75 inkomstbasbelopp mot idag 2,75. Innebär att summan minskar från 160 000 kr till ungefär 100 000 kr.
  • Skattesatsen ökar från 20 till 25 % skatt
  • Det införs särskilda regler för generationsskiften.

Sammantaget kommer förslagen att leda till en högre beskattning. Det finns dock förslag på ändringar som för en del kommer att leda till en bättre situation. Bland annat i samband med generationsskiften kommer att beskattningen bli mer förmånlig än idag.

Nu kommer utredningen skickas på remiss. Utredningen förordar själv att de nya reglerna ska börja gälla från den 1 januari 2018. Vi får se vilka delar som lagstiftaren väljer att gå vidare med och när detta kommer att ske.

Mindre företagare förslagets förlorare

Mindre företag som tidigare kunnat lyfta ett schablonbelopp om ca 160 000kr till 20% skatt kommer nu bara kunna lyfta ca 100 000kr istället och dessutom till en högre skatt om 25%. Dubbel skattehöjning för de minsta företagen med andra ord.

Vad ska jag göra som företagare?

Eftersom förslagen, om de blir verklighet, inte kommer att träda i kraft förrän 2018 gäller det för fåmansföretagare att utnyttja de nuvarande reglerna maximalt nu om syftet med uttaget är konsumtion, både i deklarationen för 2016 och för 2017. Man ska helt enkelt ta ut så mycket utdelning som möjligt, och framförallt ska man plocka ut den utdelning som man sparat på K10-blanketten,så kallat sparat utdelningsutrymme.

Påverkar eventuella förändringar hur jag ska pensionsspara som företagare?

Att använda sitt bolag och bygga upp kapital antingen med eller utan pensionsutfästelse är enligt oss fortfarande det mest attraktiva sättet för en företagare att spara till pensionen.

 

Läs mer om direktpension här

 

Centrum Pension är vår vision att förändra marknaden för finansiell rådgivning i grunden. Genom att ta betalt för våra tjänster och ställa oss i kundens ringhörna i en krånglig och svår match mot försäkringsbolag, banker och fondbolag. Utan provisioner och ersättningar från tredjepart så är kundens intresse vårt enda intresse och vi kan välja precis vilka lösningar som helst, så länge det är rätt för kunden. Klicka här för att lära dig mer om Centrum Pension

#skatt #3:12

Direktpensionen för företagare

Direktpension Med direktpension via Kapitalförsäkring kan du som företagare bygga ditt pensionskapital i bolaget istället för att spara i tjänstepension. Det innebär […]