Så använder du din sjukförsäkring

En väldigt vanligt fråga som ofta kommer från arbetsgivaren gäller är vad händer när en anställd blir sjukskriven?

Om du omfattas av en sjukförsäkring via Euro Accident, den s.k Euro Accident Plansjuk så är hanteringen förhållandevis enkel när sjukskrivningen är ett faktum. I den här artikeln beskriver vi enkelt vad man behöver göra och hur man gör det.

Det är den anställde (försäkrade) som själv går in och att själv gå in på hemsidan eller i appen och meddela sin sjukskrivning för att erhålla ersättning från sin sjukförsäkring. Det går även att göra på blankett som man hittar på Euro Accidents hemsida.

Arbetsgivaren behöver inte själv ändra premien hos försäkringsbolaget.

Vad behöver arbetsgivaren tänka på vid sjukskrivning?

När din medarbetare riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg ska du så snabbt som möjligt anmäla det till Euro Accident. Du hittar länken för att anmäla här.


Allt det här ingår i PlanSjuk:

Samtalsstöd

Ring för att få rådgivning av psykolog, jurist, ekonom, ergonom, hälsocoach, HR-konsult eller få chefsstöd.

Du kan få hjälp med till exempel:

  • stress
  • relationsproblem
  • psykiska problem som ångest och nedstämdhet
  • konflikter på jobbet
  • alkohol- och drogmissbruk, spelberoende
  • ergonomi på hemarbetsplatsen
  • juridiska, ekonomiska eller livsstilsrelaterade frågor.

Rehabilitering

Det är din chef som ska anmäla till försäkringsbolaget om du riskerar att bli långtidssjukskriven eller nyligen har blivit sjukskriven med läkarintyg. Berätta så tidigt som möjligt för din chef att du inte mår bra innan problemen hinner växa sig för stora. Anmälan ska göras av din chef senast den trettionde sjukfrånvarodagen här.

Efter anmälan håller en professionell rehabiliteringskoordinator från Euro Accident aktivt i hela processen tillsammans med våra psykologer. Din arbetsgivare och du får hjälp med att kartlägga behov av åtgärder, att ta fram en åtgärdsplan, samordning och uppföljning, åtgärder och utvärdering och en avslutande rapport.

Ekonomisk ersättning

Om du är sjukskriven på minst 25 procent kan du få ekonomisk ersättning från försäkringen. Ersättningen betalas ut varje månad efter en karenstid på 90 dagar och i förhållande till hur många procent du är sjukskriven. Ersättningen upphör då du blir frisk eller vid din avtalade pensionsålder.