Privat Pension

Privat Pensionsförsäkring är en placeringsform som nytecknas för nya insättningar i väldigt begränsad omfattning. Anledningen till det är att avdragsrätten på nya insättningar sänktes från 12 000 kr till 0kr. Många som tidigare valde att spara i privat pensionsförsäkring väljer idag istället att spara i investeringssparkonto ISK eller kapitalförsäkring.

Vad man däremot kan göra är att säkerställa att man har rätt förvaltningsform på befintligt kapital och att man säkerställer vad som händer med pengarna om man skulle avlida innan man hinner använda pengarna. Det finns olika sätt att strukturera försäkringens efterlevandeskydd. Om du gör ”rätt” så kan det innebära att dina efterlevande får dubbelt så mycket pengar som om du gör fel.

Vill du veta mer och ta reda på hur det ser ut för just dig? Kontakta oss