Familjefällan i kollektivavtalet – så vet du om du är drabbad

Trygghetsfällan

Det råder ingen tvekan om att Sverige har en kultur där arbetsgivaren ofta tar ett stort ansvar för sina anställda när det kommer till pension och försäkring. Kollektivavtalet i sig har jag inga synpunkter på men som privatanställd tjänsteman så omfattas man av antingen ITP2 eller ITP1 och då så bör man se upp. Dessa två olika varianter är helt olika utformade och vart och ett innehåller sina fallgropar.Det här inlägget handlar om ”ickevalsalternativet” i ITP1.
Varning ickeväljare

Ickevalsalternativet är den lösning som man får om man inte gör något aktivt val, och ja, mycket riktigt så är det naturligtvis väldigt många som hamnar just där. Det inte så många som känner till är att om man inte gör ett aktivt val i ITP1 så tecknas din försäkring UTAN återbetalningsskydd. Det innebär att ditt kapital inte går till dina efterlevande utan istället går till andra försäkrade i kollektivet som också har samma inställning på sin tjänstepension. Det innebär att om din önskan är att kapitalet skall tillfalla dina efterlevande (godkända förmånstagare för tjänstepension är make/maka/sambo/barn) så måste du göra ett aktivt val. Det är inget konstigt eller svårt utan de flesta har en ganska tydligt uppfattning om vad de vill men är omedveten om att det är viktigt att ta ställning.

Min uppfattning som rådgivare är att väldigt många som är kollektivavtalsanslutna slarvar här och förlitar sig på att ”arbetsgivaren tar hand om det där..”

Konsekvenserna 

En effekt av att det ser ut som det gör är att många försäkringstagare får mer pension. En annan effekt är att försäkringsbolaget (vanligtvis Alecta) får mer kapital att förvalta under en längre tid eftersom mindre kapital betalas ut. En tredje konsekvens är att det finns efterlevande som inte kommer ärva sin partner trots att möjligheten funnits. Det är här fallgropen finns.

En ytterligare viktigt notering att göra är att det dessutom finns ett bra och ofta superbilligt familjeskydd att välja till sin tjänstepension inom ITP1. En enkel inställning i samband med att man börjar sitt nya jobb hjälper till att säkra familjens försörjning om olyckan skulle vara fram. Superbra – om man vet om det.

Jag lägger ingen värdering i vad som är rätt eller fel, men individvalen är viktiga och det är av största vikt att man sätter sig in och säkerställer att de val man gör är anpassade till den situation som man har.

En bra guide hos Collectum finns här

En möjlighet till högre pension

Det finns ju tex ingen anledning att ha återbetalningskydd om du inte har någon anhörig som är make/maka/sambo eller barn eftersom det endast är dessa som är giltiga förmånstagare för ditt pensionskapital. Om du har valt återbetalningsskydd men saknar anhöriga som ”kvalificerar sig” så kommer pengarna ändå att betalas till kollektivet medan du som haft försäkringen i pensionssyfte har gått miste om arvsvinster från andra som gjort samma val (eller icke val) på vägen.

Om du känner dig osäker för hur det ser ut för just dig så är du varmt välkommen att höra av dig och om du jobbar på en arbetsplats där du inte fått hjälp med dessa val så är det hög tid att du får ordning på det. Tveka inte att kontakta mig för en förutsättningslös diskussion.

 

Försäkring
Frågor om din tjänstepension?
Ställ din fråga till Per Östlund Pensions och Investeringsrådgivare
Centrum Pension är en fristående aktör på den svenska pensions- och försäkringsmarknaden.