Förköpsinformation

Förköpsinformation om Centrum Pension och Försäkring Stockholm AB

Centrum Pension och Försäkring Stockholm AB har varit tidigare varit verksamt som anknutet ombud till Nord Fondkommission. Med anledning av Finansinspektionens beslut att återkalla Nord Fondkommissions tillstånd, kan Centrum Pension inte tillhandahålla tjänster som investeringsrådgivning avseende finansiella instrument.

Beslutet påverkar inte den verksamhet och de tjänster Centrum Pension tillhandahåller inom försäkring och försäkringsdistribution.