Tjänstepension – med ditt intresse i centrum

Tjänstepensionsrådgivning för Företag

Vårt mål är att valet självklara valet för rådgivning kring allt som rör företagets tjänstepensionsförmåner, vård-hälsoförsäkringar och livförsäkring. För att på kunna erbjuda den bästa rådgivning så står vi kundens ringhörna mot alla andra parter så tar vi betalt för vårt arbete. Det innebär vanligtvis att vi får rabatter på fonder och försäkringar som gör att totalkostnaden blir lägre och det blir mer över till pensionen.

För de flesta som är ansvariga för pensioner och förmåner på företaget så är det bara en väldigt liten del bland många andra arbetsuppgifter och det kan upplevas som svårt och komplicerat. Trots detta så är de flesta överens om att tjänstepensionförmånen är en viktig förmån med stort värde för de anställda och att det är värdefullt att kunna erbjuda sina anställda individuell rådgivning. Många anställda uppskattar inte förmåner som de inte förstår, rådgivningen hjälper till att lyfta tydliggöra värdet för den anställda.

  • Bolaget har idag en befintligt pensionsplan som ni sköter själva men ni vill erbjuda rådgivning kring förvaltningsform, placeringsval, efterlevandeskydd, livförsäkringar etc.
  • Bolaget saknar kollektivavtal och vill erbjuda en konkurrenskraftig lösning med tjänstepension och eventuella försäkringsförmåner. Ni anser att rådgivning är ett viktigt inslag för att säkerställa de anställdas intresse inte åsidosätts och att förmånen som företaget bekostar tydliggörs.
  • Bolaget är via hängavtal eller kollektivavtal anslutet till ITP och vill säkerställa att de anställda får en kvalificerad försäkringsrådgivning eftersom speciellt ITP 1 ofta är ”ointressanta” så får dessa sällan kvalificerad rådgivning.

Tjänstepensionspolicy

Vi hjälper till att formulera bolagets pensionspolicy vilket innebär att välja vilka pensions- och sjukförmåner man ska erbjuda, vilka eller vem som ska omfattas, vilka försäkringar som ska ingå och hur förmånerna ska påverkas av tex tjänsteledighet, rörliga löner, föräldraledighet.

Om det redan finns en policy så är vår erfarenhet att det kan vara till stor nytta att analysera denna och de risker som bolaget har förknippat med policy. Det tyvärr inte ovanligt att bolaget bär risker kopplat till förmåner som man inte är medvetna om.

Vad kostar för företaget?

Det vanligaste önskemålet från våra kunder är att man inte ska drabbas av någon merkostnad för att använda våra tjänster kopplat till tjänstepension. Det brukar normalt sett inte vara några problem för den normala omfattningen av ett tjänstepension- och förmånsuppdrag. Undantaget är om man tex vill göra mer långtgående insatser kring riskanalys, utredning då fakturerar på konsultbasis enligt vår prislista. Vårt fokus är att nettoeffekten för kundföretaget och dessa anställda skall vara så bra som möjligt.

Vem betalar?

Vi tar normalt sett betalt för arbetet av den som erhåller råden, normalt sett sker det genom att vi lägget på vår avgift på pensionsförsäkringen. Det innebär inte att det blir dyrare, utan tvärt om så innebär det ofta att vi kan sänka den totala kostnaden eftersom vi vanligtvis erhåller rabatt både på fondkapitalet och försäkringen. Det förekommer skillnader mellan hur olika försäkringsgivare hanterar dessa frågor men vi kan erbjuda lösningar de flesta konstellationer. Nyckelordet för oss är transparens.

Löneväxling – Tjänstepension räcker inte till

Efter sänkningen av avdragsrätten för privat pensionssparande som trädde i kraft för inkomståret 2015 så har intresset för löneväxling som ett komplement till ordinarie tjänstepension ökat dramatiskt. Bakgrunden till det är flera:

  1. Vi lever betydligt längre – pengarna ska räcka längre.
  2. Pensionsåldern väntas öka – Många ser ju inte fram emot en pension i sjuksängen utan vill nyttja tiden när man är i god fysisk form.
  3. Idag finns för anställda ingen avdragsgill sparform som på allvar kan erbjuda möjlighet att stärka upp som ett komplement till tjänstepensionen

Vi kan hjälpa er att formulera en policy kring löneväxling och hjälpa de anställda så att de som kan tjäna på löneväxling förstår hur det fungerar och kommer igång. Läs mer om löneväxling här.

Läs mer: Löneväxling – fördelarna och fallgroparna

Det finns även företag som av olika skäl inte har någon tjänstepension alls till de anställda. Vi är duktiga på att hjälpa till att formulera en lösning och kommunicera med de anställda så att man kan erbjuda möjligheten till löne- eller bonusväxling.

Tjänstepension och Löneväxling
Tjänstepension och löneväxling kombinerat är idag är ett attraktivt sätt för anställda att stärka pensionen. Ju tidigare man börjar desto större blir skillnaden.

Hur fungerar tjänstepension?

Om du är anställd i ett privat aktiebolag utan kollektivavtal så har företaget ingen plikt att erbjuda tjänstepension. Däremot så är det många företag som ändå vill bekosta en pensionsförmån eftersom det är en viktig konkurrensfaktor och inte minst allt mer viktigt för de anställdas totala pension. Något förenklat kan man säga att det finns tre olika förvaltningsformer av pensionen:

  • Traditionell försäkring – du behöver inte göra några val kring förvaltningen av ditt kapital. Försäkringsbolaget ger en garanterad återbetalning och en villkorad återbäring. Återbäringen är din värdetillväxt.
  • Fondförsäkring – kapitalet måste placeras i fonder, avkastningen beror på fondutvecklingen, stor möjlighet att påverka avkastningen
  • Depåförsäkring – Depån är en flexibel miljö där man kan ha både aktier, fonder, obligationer, strukturerade produkter mm avkastningen beror på placeringarnas. Otroligt bra verktyg för rätt kund, olämplig för andra.

Ofta så har ju en grupp anställda helt olika preferenser och kunskapnivå därför kan man som kund hos Centrum Pension kombinera dessa olika alternativ ett sätt att göra är att den penison som betalts av företaget går till traditionell förvaltning med låg risk medan löneväxling går till depån där man kanske vill placera i aktiefonder, eller rena aktier för att få möjlighet att nå en högre avkastning.

Uppskjuten lön

Tjänstepension brukar ofta beskrivas som uppskjuten lön, dvs ett sparande som placeras i en tjänstepensionsförsäkring hos ett försäkringsbolag. När du tar ut tjänstepension så betalar du skatt i skatteklassen inkomst av tjänst precis som när du får lön.

Efterlevandeskydd

Kopplat till de flesta lösningar finns möjlighet att teckna någon form av efterlevande skydd – alltså en form av livförsäkringsskydd men som är inbyggt i pensionssparandet. Efterlevandeskydd får inte blandas ihop med återbetalningsskydd som är något helt annat eftersom det handlar om det kapital som du redan har i försäkringen. Tyvärr finns det fallgropar även med återbetalningskyddet eftersom det i vissa försäkringar upphör vid pensioneringen vilket kan innebära en katastrof om du inte är medveten om det eftersom du hade återbetalningsskydd när du tecknade försäkringen.
Behovet av att försäkra sig är såklart individuellt, har man två inkomster? Skiljer sig inkomsterna åt? Har man stora lån? Är den ena partner betydligt äldre än den andra? Hur ser man framför sig att situationen ska bli för de efterlevande om något händer?

Avdragsregler

Före företaget är det billigare att göra avsättning till tjänstepension än att betala ut lön. Det beror på att man inte betalar arbetsgivaravgifter om 31,42% för avsättningen till tjänstepension utan särskild löneskatt som är 24,26%.

Avsättningen till tjänstepension är enligt huvudregeln avdragsgill upp till 35% av innevarande eller föregående års lön eller maximalt 10 prisbasbelopp. Det innebär en egenföretagare som drivet ett lönsamt aktiebolag kan minska bolaget skatt genom att göra en extra pensionsinbetalning. Många företagare har slarvat med sina inbetalningar tidigt och då finns även möjlighet att ”köpa ikapp” för att göra detta avdragsgillt så krävs en enklare utredning vilket vi givetvis kan bistå med, kontakta oss för mer information.

För många företagare är direktpension är intressant alternativ komplement eller alternativ till tjänstepension läs mer om direktpension här

För att komma i kontakt med en rådgivare som kan svara på frågor kring tjänstepension, ring oss:

076-311 00 56

eller maila: info(at)centrumpension.se

Relaterad läsning