Därför ska du inte spara till pensionen

Den här artikeln är en ett utdrag ur 10-minuters guide till pensionen. Du kan ladda ner hela guiden genom att registrera dig här. Det är helt gratis och kommer alltid att vara.

Därför ska man inte spara till pension

Pension är inget men sparar till, det är något man investerar till. Det är stor skillnad eftersom ett sparande innebär att du jobbar för pengar och en investering innebär att pengarna jobbar för dig. Även om även jag själv slentrianmässigt kallar processen, att avsätta pengar, för att spara, så är poängen att sparandet går till investeringar, inte till sparkonto.

Bli en pensionsvinnare
Ladda hem 10 minuters guide till pensionen här

Pengar är ett betalningsmedel du kan byta mot varor och tjänster. Den som har mycket pengar kan konsumera mer och den som har lite kan konsumera mindre. Hur mycket varor och tjänster du får för en viss mängd av dina pengar brukar ibland kallas för din köpkraft. När jag säger att man alltid ska investera till pensionen så gör jag det för att du ska bevara köpkraften i dina pengar.

Pension är inget men sparar till, det är något man investerar till.

Inflation är som en läckande kran

Priset som står på prislappen i affären kommer att ändras över tid. Det här är inget som sker snabbt, men långsamt smyger sig priserna på olika varor och tjänster uppåt. Kanske ökar din lön i samma takt så att den här processen går omärkbart förbi, men inflation pågår hela tiden.

Om du exempelvis skulle spara pengar i madrassen urholkas din köpkraft hela tiden. Det betyder att du för samma antal kronor kommer att kunna köpa mindre varor och tjänster i framtiden än vad du kan göra idag. Det är en företeelse som kan vara svår att förstå och på kort sikt är skillnaderna ofta små. På lång sikt kan det dock få stora konsekvenser för din ekonomi.

När vi pratar om pension pratar vi ofta om väldigt lång tid och då är effekten väsentlig. Nu kanske du tänker ”Jag är ju 60 år och ska snart gå i pension. Det här gäller inte mig”. Det är då viktigt att tänka på att man ofta tar ut pensionskapitalet över exempelvis 30 års tid. Alltså är sparhorisonten inte 5 år utan 35 år!

Då är det viktigt att man investerar till pensionen eftersom den verkliga sparhorisonten faktiskt är betydligt längre än tiden fram till att du börjar plocka ut pension. En investering kan förhoppningsvis både bevara och öka din köpkraft om värdetillväxten överstiger inflationen.

Vad betyder inflation?
Inflation är det mått som används för att beskriva urholkningstakten på din köpkraft. Inflationen kan mätas på lite olika sätt, men det vanligaste är att man tittar på en korg med varor och tjänster såsom dagligvaror, bränsle och energi. Det vanligaste måttet är KPI som står för konsumentprisindex. Sveriges Riksbank har ett mål om att inflationen i Sverige ska uppgå till ca 2 %.

En farlig aspekt med inflation är att den inte syns – du kan inte se att en miljon på bankkontot inte är lika mycket värd som den var igår. På kort sikt spelar inflation väldigt liten roll, men på lång sikt är det centralt att förstå.

”På kort sikt spelar inflation väldigt liten roll, men på lång sikt är det centralt att förstå”

Hur påverkar inflationen min pension?

Som blivande pensionsvinnare räcker det inte att bara stoppa undan medel och spara till pensionen, utan även skydda kapitalet mot inflation och urholkning av köpkraften.
Låt oss leka med tanken att du har en miljon på bankkontot den 1 januari. Vi gör det enkelt för oss och säger att inflationen är 2 % varje år, vare sig mer eller mindre. Om du konsumerar din miljon idag kommer du att få en viss mängd varor. Om du istället väljer att vänta till den 31 december samma år så har din köpkraft minskat med 2 %. Trots att det fortfarande står 1 000 000kr på konton så har du blivit 20 000kr fattigare.

Räknexempel på inflationens negativa effekt
Om vi tittar på ett lite mer långsiktigt räkneexempel kan vi ställa oss frågan: Hur mycket pengar behöver jag ha på kontot om 10 år för att kunna konsumera lika mycket som jag kan göra för den miljon som jag har idag?

 

Inflationens påverkarn på kapitalet. Så mycket avkastning krävs för att bevara din köpkraft.

Svar: 1 218 994kr Det krävs ungefär 22 % avkastning under 10 årsperioden för att behålla köpkraften. Det här skickar en tydlig signal om varför det är viktigt att säkerställa att ditt kapital arbetar. Det kan du inte uppnå genom att spara till pensionen. Pensionsvinnare investerar till pensionen.

Jag vill avslutningsvis bara kort understryka att inflation egentligen inte är någon dåligt. Mycket hög inflation eller motsatsen till inflation med fallande priser, vilket kallas deflation, är dåliga för ekonomin. Jag kommer inte att gå in på några detaljer kring varför, utan det viktiga i den här guiden är att förstå vad inflation är, hur det påverkar din framtida konsumtion och vad du kan göra för att motverka den effekten.

Inflationsvinnare
Den som äger tillgångar som ger låg eller ingen avkastning (t.ex. bankkonto med 0 % ränta) är en förlorare på inflation. Stora belopp på konto ger stora förluster över tid. Men det finns också vinnare – nämligen de som har skulder. Då talar jag inte om kreditkortsskulder eller sms-lån, utan den tydligaste formen av inflationsvinnare är människor som har bolån, eftersom bolån är tagna i ett fast belopp som sedan urholkas i takt med inflationen. Det här är inte en uppmaning att ta mer lån, men det är viktigt att känna till hur inflationen påverkar både sparande och lån och varför lån inte bara är av ondo.

Ladda ner 10 minuters guide till pensionen gratis

http://www.centrumpension.se/2017/02/17/10-minuters-guide-till-pensionen/