Fonden som trotsar börsnedgången

Under 2015 så fick europeiska aktiemarknader inklusive svenska aktier ett rejält uppsving och steg kraftigt under årets inledning. Förmodligen berodde en stor del av den kraftiga uppgången på de stimulanser som riksbankschefer både i Europa och Sverige tävlade om att presentera. För svensk del så är min bedömning att Stefan Ingves och han kollegor i riksbanksdirektionen närmast tvingats in i denna karusell för att inte låta den enligt många redan övervärderade svenska kronan raka i höjden. Inte för att valutan i sig skulle vara ett problem men däremot för att en alltför stark sänker konkurrenskraften för svensk industri vilket i sig skulle försvåra för riksbanken att nå inflationsmålet. På kort sikt rusade aktier och kronan och euron tappade mot den amerikanska dollarn.

Därefter, någon gång på vårkanten efter att utdelningarna lämnats så började pyspunkan tillbaka till verkligheten och svenskt storbolagsindex (exklusive utdelningar) är idag på lägre nivåer än innan stimulanserna påbörjades.

En viktig aspekt att minnas så var ett stort tema under vårens rapportsäsong exceptionella valutavinster. Svenska bolag som sålde i utländsk valuta glatt kunde konstatera att den stigande dollarn spätt på resultatet. Om dollarn stiger med 20% så stiger ju intäkten motsvarande storlek. Eftersom kostnaderna ofta är i svenska kronor så blir ju alltså valutaeffekten ren vinst.
Den hjälpen kommer bolagen inte få i år, med en dollar som backat från USD $8,70 till USD 8,15 så har analytikernas förväntningar kommit ner rejält och vi står kvar där vi var innan stimulanserna. Den globala tillväxten finns inte riktigt där. Vinsterna kan kortsiktigt fördelas om genom stimulanser men vi är inne i en konsolideringsfas i ekonomin och jag tycker att man agera som att det kan fortsätta att vara trögt ett tag till. Så vad gör man?

Försiktigt med storbolag

Min uppfattning är att man gör bäst i att vara fortsatt försiktig med aktier i globala storbolag som är beroende av en stark global ekonomi. Mindre bolag med bra affärsidéer kommer att kunna fortsätta att växa sina vinster. Det gör att jag på låg sikt föredrar aktivt förvaltade small och microcap fonder. Det kommer att vara lite svajigare på vägen men avkastningen blir sannolikt högre på lång sikt än om man väljer stora bolag. Man behöver inte rusa in i småbolag men den underliggande trögheten i ekonomin slår hårdare mot stora bolag så min gissning är att småbolagen om inte tillväxten globalt tar fart.

Exponering mot fastighetssektorn 

Fastighetsbolagen har låga finansieringskostnader men priserna på fastigheter har  stigit kraftigt och riskpremierna är lägre. De bästa affärerna är förmodligen redan gjorda i svenska fastighetsaktier jag ser större uppsida i europeiska fastighetsfonder som förvaltas av globala aktörer. I Sverige så lånar jag hellre ut till fastighetsbolagen med säkerhet i fastigheten. Lite motsägelsefullt kan tyckas (givet inledningen om låga finansieringskostnader) men faktum är att i krisens spår så är bankerna restriktiva med sin utlåning och om man har möjlighet att tillföra lånekapital inom nischade segment så kan räntan ofta vara mycket god i förhållande till den risk man tar som långivare.

En rimlig förväntansbild är att få ca 6-8% per år om man lånar ut kapitalet mot pantbrev till fastighetsägare, givetvis är det bara en uppskattning och varje erbjudande ska ska utvärderas beroende på den enskilda fastigheten.

Försiktiga fonder med mål att skapa 3-5% per år

De flesta sparare har ingen aning om vad hedgefonder är, men namnet är bara ett samlingsnamn för ett fritt placeringsreglemente och säger egentligen ingenting om hur risken eller avkastningen kan tänkas bli. Jag gillar vissa hedgefonder som har fokus på att inte följa aktiemarknadens utveckling utan istället fokuserar på att skapa jämn, förutsägbar avkastning. Ett exempel på en sådan är Merrant Alpha Select. Fonden beskrivs såhär av förvaltaren själv:

 

Merrant Alpha Select är en marknadsneutral fond som är konstruerad för att generera stabil avkastning med låg risk, oberoende av svängningarna på globala aktie- och räntemarknader. Sedan fonden startades 2009 har den genererat en genomsnittlig årsavkastning på +5,6%, Sharpekvot 3,4 med 92% positiva månader och en standardavvikelse på låga 1,6%.

Det är ett smått fantastiskt track record och marknadens reaktioner har inte låtit vänta på sig. Fonden är nämligen utsett till Nordens bästa hedgefond i fond 2015, 2014 och 2013 av Nordic Hedge Award (källa:Merrant Fonder)som bevakar marknaden för hedgefonder. Trots detta är min uppfattning att riskerna alltid ska spridas men detta är en fond som passar sig i det bistra börsklimat vi befinner oss i.

 

merrant alpha select

Centrum Pension är en fristående aktör som hjälper dig att agera smart med dina pengar och om du att du vill få input kring din situation så tveka inte att höra av dig för en kostnadsfri diskussion.

Försäkring
Frågor om din tjänstepension?
Ställ din fråga till Per Östlund Pensions och Investeringsrådgivare
Centrum Pension är en fristående aktör på den svenska pensions- och försäkringmarknaden. Vi analyserar kundens situation och säkerställer att erbjuda den lösning som bäst passar dina behov. Vi har inga egna produkter eller fonder utan arbetar