Företagare: Avdrag med hjälp av tjänstepension

Såhär i slutet på året så är det hög tid att överväga möjligheten att köpa ikapp sin tjänstpensionen för dig själv eller nyckelpersoner. Huvudregeln är att man kan göra avdrag för avsättningar till sin tjänstpensionsförsäkring om 35% av lönen upp till taket på 10 prisbasbelopp och göra avdrag för kostnaden. Men för många finns alltså möjlighet att göra  betydligt större avsättningar än så men det kräver en mindre utredning för att säkerställa avdragsutrymmet.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur du kan använda dina försäkringar smartare.

Genom att göra en pensionsavsättning om tex 100 000kr så blir kostnaden lägre än för motsvarande löneutbetalning på grund av  den särskilda löneskatten om 24,26% som utgår istället för sociala avgifter. Den 100 000 är alltså en överföring från aktiebolaget till företagaren och som sedan beskattas vid uttag som inkomst av tjänst. Det sänker bolagets vinst med motsvarande 124 260kr och på så vi sänker man skatten i bolaget.

Rent matematiskt så är vinstutdelning ur bolaget lägre beskattat för bolaget, men ur ett långsiktighetsperspektiv så är det självklart att man ändå bör göra avsättningar till pensionen. Att du betalar en lägre skatt på utdelning än pension hjälper ju inte om kapitalet spenderas istället för att investeras i för att trygga framtiden.

Min upplevelse är att många företagare förbiser behovet av att trygga pensionen vilket såklart är olyckligt eftersom det allmänna pensionssystemet för många inte kommer att räcka på ålderns höst. Även om man har en god inkomst och tycker att man ”maximerar” som företagare och följer tex revisorns rekommendation om att ta upp lön till brytpunkten så kvarstår det faktum att man i bästa fall kommer 17 500kr/mån – före skatt om inga ytterligare avsättningar görs. Och som jag antyder ovan så behöver det inte vara fel att prioritera lågbeskattad utdelning i den mån det finns utrymme men man bör då säkerställa att man avsätter en rimlig del av det utdelade beloppet till sin framtid.

Läs mer om avdrag och tjänstepension härFortsätt läsa här

Läs mer : Löneväxla till pensionen
Läs mer : Tjänstepension via Centrum Pension

 

 

 

barley
Ju tidigare man börjar investera desto mindre pengar behöver avvara varje månad till pensionen. Genom att göra avdrag för tjänstepension kan företagare trygga pensionen och sänka skatten.