Klagomål

Centrum Pension har som yttersta mål att ha nöjda kunder och vi försöker hela tiden att utveckla oss och bli ännu bättre på det vi gör. Trots detta så finns det alltid en risk att du som kund inte känner dig nöjd och då har vi rutiner för att hantera detta så att du kan få en saklig hantering av ditt ärende.

Om du känner dig missnöjd med något så är du välkommen att skriftligen beskriva  ditt klagomål till vår klagomålsansvarige.

Centrum Pension och Försäkring i Stockholm AB

Klagomålsansvarig

Box 5888
102 40 Stockholm

Om du därefter inte känner dig nöjd med vårt beslut kan du få din sak prövad av allmänna reklamationsnämnden:

Allmänna Reklamationsnämnden
Box 174
101 23 Stockholm

Du kan även få din sak prövad i Allmän domstol. Läs mer på Allmänna reklamationsnämndens webbplats: www.arn.se.