Sjukvårdförsäkring


Vårdförsäkring till låg månadskostnad – för alla.

För mindre är 7kr per dag kan du få tillgång till allt som ingår i Private Access Silver hos Euro Accident. Då ingår E-vård helt utan extra kostnad som du kan använda utan självrisk. Självrisken är 1500kr per skada. Det är ett unikt erbjudande upphandlat via Hjerta Gruppförsäkring.

Se ditt  pris och teckna försäkring online

Frågor om PrivatAccess?
Ring 0775 -33 30 39

 • Private Access Silver – det här ingår
 • Sjukvårdsrådgivning och vårdplanering
 • Specialistvård
 • Operation och sjukhusvård
 • Pre- och postoperativ kontakt
 • Utökad sjukvårdstjänst
 • Second opinion
 • Eftervård – medicinsk rehabilitering efter operation
 • Resor och logi
 • Patientavgifter
 • Hjälpmedel
 • Psykolog, psykoterapeut
 • Dietist
 • Självriskeliminering vid akut skada utomlands
 • E-vårdstjänst
 • Fysioterapeut, naprapat, kiropraktor, osteopat
 • Akupunktur
 • Läkemedel
 • Behandling av infektioner i ögon, öron-näsa-hals och luftvägar

Varför teckna vårdförsäkring?

Trots att vi har en vårdgaranti i Sverige så upplever många att de inte får den hjälp de behöver när de blir sjuka och behöver vård. Ofta är långa väntetider, stor ovisshet inget ovanligt, speciellt om besvären inte är livshotande kan väntetiderna bli mycket långa. 

Vad innebär vårdförsäkring?

Sjukvårdsförsäkring ger dig snabb tillgång till privat specialistvård. Professionella sjuksköterskor, egen psykolog, ett auktoriserat vårdgivarnätverk och en digital E-vårdstjänst ingår utan extra kostnad om du behöver rådgivning eller boka vård. 

Vårdförsäkring till låg månadskostnad

För mindre är 7kr per dag kan du få tillgång till allt som ingår i Private Access Silver hos Euro Accident. Då ingår E-vård helt utan extra kostnad som du kan använda utan självrisk (om ditt besvär inte kräver att du behöver vidare vård). Självrisken för försäkringen som kostar 208kr på månad är 1500kr per skada.

Vem kan teckna vårdförsäkring online?

Både företag och privatpersoner kan teckna sig online.  Om man är flera anställda i ett företag så rekommenderar vi dock att man pratar med en rådgivare så att man säkerställer bästa möjliga anslutning och undersöker om det finns andra alternativ.

 • Är du fullt arbetsför*
 • Ålder mellan 18-65år
 • Vill ha en tillgång till snabb vård till en låg månadskostnad.

Få pris och teckna försäkring online

Fördelar

+Unikt låg månadspremie om man väljer en något högre självrisk.

+ Anslut dig till försäkringen utan hälsodeklaration mot intygande av fullt arbetsförhet*

+ Försäkringen kan behållas till 67års ålder.

 

 

Vårdgaranti

Euro Accident har en garantitid på 7 arbetsdagar för specialistvård och 14 arbetsdagar för operation. Ofta får du träffa en läkare eller vårdgivare redan samma dag om det passar dig.

Hur fungerar vårdförsäkring?

Du kontaktar e-vårdtjänsten  eller Euro Accidents medicinska kundcenter som hjälper dig att planera och boka den vård du behöver. Du betalar en självrisk vid ditt första besök för en skada men man betalar inte självrisk vid flera besök för samma skada.

Privat vård

Vårdgivarnätverket består av privata vårdgivare i hela landet. Ingen vårdförsäkring ger förtur till den allmänna vården.

Snabb hjälp

Du du är garanterad snabb hjälp anpassad till dina behov.

E-vård helt utan extra kostnad

När du tecknar Private Access Silver via oss ingår e-vård utan extra kostnad.

Se en video om E-vård via Euro Accident. Tjänsten bokas via Euroaccident.se och tillhandahålls av mindoktor.se.

 

e-vårdstjänsten erbjuder snabb och professionell vård genom konsultation med läkare via internet. Målet med E-vårdstjänsten är att erbjuda omedelbar hjälp dagligen 07-22.

E-vårdstjänsten hjälper kunder med lättare sjukdomstillstånd via internet. Efter en initial webbaserad utredning sker enskild konsultation med en läkare som lyssnar, sammanställer, ger dig personliga förslag till åtgärder och vid behov erbjuder läkemedel via apoteket.

Läkaren kan även utfärda recept eller remittera till specialist, via Euro Accidents sjukvårdsförsäkring. När det behövs kan även läkare och patient kopplas samman via en videotjänst.

Initialt är alla som har sjukvårdsförsäkringen PrivatAccess Silver välkomna att använda sig av Euro Accidents E-vårdstjänst. Vid komplicerade problem eller utebliven effekt guidas patienten till Euro Accidents Medicinska Kundcenter eller annan sjukvårdsinrättning. Vid kontakt med Euro Accidents Medicinska Kundcenter kan kunder rekommenderas att använda E-vårdstjänsten om sjuksköterskan finner det medicinskt lämpligt.

Följande besvär kan behandlas med E-vårdstjänsten

 • Öron-, näs-, och halsinfektioner
 • Hudbesvär
 • Smärttillstånd
 • Magbesvär
 • Sömnproblem
 • Urinvägsinfektioner
 • Allergier

 

Få pris och teckna försäkring online

Centrum Pension är ett fristående försäkringsförmedlingsföretag som ingår i Hjerta. Hjerta är Sveriges största försäkringsförmedlarorganisation och upphandlar årligen tillsammans med Hjerta privat vårdförsäkring som erbjuds till kunder i Norden.

Läs mer om Centrum Pension här

*Med fullt arbetsför menas att det vanliga arbetet kan fullgöras utan inskränkningar och att sjuklön från arbetsgivaren eller ersättning eller ersättning från Försäkringskassan inte utbetalas. Med ersättning från Försäkringskassan avses sjuk- eller rehabiliteringspenning, aktivitetsersättning, sjukersättning eller annan ersättning på grund av arbetsoförmåga. För att vara fullt arbetsför krävs vidare att arbetsskadelivränta inte utbetalas eller att lönebidragsanställning eller vilande aktivitetsersättning/sjukersättning eller motsvarande ersättning inte är beviljad. Med försäkringskassa och ersättningar avses även dess motsvarighet i de nordiska länderna.